โลโก้เว็บไซต์ ประชุมจัดทำหนังสือ “ราชมงคลล้านนา 8 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”ครั้งที่ 4 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมจัดทำหนังสือ “ราชมงคลล้านนา 8 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำหนังสือ ราชมงคลล้านนา 8 ปี แห่งความภาคภูมิใจ เป้าประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานตลอดระยะเวลา 8 ปีในการเป็นมหาวิทยาลัยและเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจ ครั้งนี้เป็นครั้ง 4 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2556 ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยมี นาย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมจัดทำหนังสือ ดังกล่าว

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา