โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาใหม่ สาขา IBM เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนเข้า โครงการฯ Tell me more online | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาใหม่ สาขา IBM เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนเข้า โครงการฯ Tell me more online

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 เมษายน 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 439 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ Tell Me More online
       สำหรับนักศึกษาใหม่ สาขา IBM จำนวน 59 คน มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ณ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 9.00-11.00น. ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรจากสำนักวิทยบริการฯได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบรรยายแนะนำการใช้งาน เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ สร้างความเข้าใจ และความพร้อม ของนักศึกษาใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม ดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีจากนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฯ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา