โลโก้เว็บไซต์ 2013-04-22 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-04-22

นักศึกษาใหม่ สาขา IBM เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนเข้า โครงการฯ Tell me more online
จันทร์ 22 เมษายน 2556 / ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ Tell Me More online        สำหรับนักศึกษาใหม่ สาขา IBM จำนวน 59 คน มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ณ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 9.00-11.00น. ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรจากสำนักวิทยบริการฯได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบรรยายแนะนำการใช้งาน เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ สร้างความเข้าใจ และความพร้อม ของนักศึกษาใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ง... >> อ่านต่อ


พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา และพนง.ราชการ (บรรจุใหม่) สวท.มทร.ล้านนา ร่วมโครงการปฐมนิเทศ
จันทร์ 22 เมษายน 2556 / ข่าวกิจกรรม

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ (บรรจุใหม่) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วม โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการบรรจุใหม่ (สายสนับสนุน) ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2556 ณ อัลไพล์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดอบรม นอกจากยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมแ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา