โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานระบบเครือข่าย บริการ ช่วยเหลือการ Share ข้อมูลผ่านระบบ WIFIและสาย Lan | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานระบบเครือข่าย บริการ ช่วยเหลือการ Share ข้อมูลผ่านระบบ WIFIและสาย Lan

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 เมษายน 2556 ตัวแทนจากทีมงานด้านงานบริการเครือข่าย จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บริการ ช่วยเหลือการ Share ข้อมูลผ่านระบบ WIFIและสาย Lan ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ โดยทางทีมงานได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการ Share เพื่อการค้นหาข้อมูลและไฟล์รูปภาพผ่านระบบ WIFI และสาย Lan เพื่อให้การดำเนินการทำหนังสือเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา