โลโก้เว็บไซต์ 2013-04-26 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-04-26

กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดียให้บริการถ่ายวีดีโอแนะนำ ARIT RMUTL Service
ศุกร์ 26 เมษายน 2556 / ข่าวกิจกรรม

กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้บริการถ่ายวีดีโอแนะนำกลุ่มงานระบบเครือข่าย (ARIT RMUTL Service ) เพื่อการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับภาระหน้าที่การงานของกลุ่มงานดังกล่าว   >> อ่านต่อ


ประชุมจัดทำหนังสือ “ราชมงคลล้านนา 8 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”ครั้งที่ 5
ศุกร์ 26 เมษายน 2556 / ข่าวอบรม/เสวนา

 เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุม จัดทำหนังสือ “ราชมงคลล้านนา 8 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานตลอดระยะเวลา 8 ปีในการเป็นมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ นายณัฎฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด และ นายเวธณ์... >> อ่านต่อ


สำนักวิทยบริการฯ จัดการอบรมการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศแก่ พนง.ราชการ
ศุกร์ 26 เมษายน 2556 / ข่าวอบรม/เสวนา

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องฝึกอบรมและปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารหอสมุด ได้จัดการอบรมการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแก่พนักงานราชการ ของสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 15 คน จำนวน 15 คน จาก 6 เชตพื้นที่ โดยหัวข้อที่ฝึกอบรม คือImplementing IPv4, Implementing DHCP,... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานระบบเครือข่าย บริการ ช่วยเหลือการ Share ข้อมูลผ่านระบบ WIFIและสาย Lan
ศุกร์ 26 เมษายน 2556 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 เมษายน 2556 ตัวแทนจากทีมงานด้านงานบริการเครือข่าย จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บริการ ช่วยเหลือการ Share ข้อมูลผ่านระบบ WIFIและสาย Lan ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ โดยทางทีมงานได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการ Share เพื่อการค้นหาข้อมูลและไฟล์รูปภาพผ่านระบบ WIFI และสาย Lan เพื่อให้การดำเนิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา