โลโก้เว็บไซต์ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา และพนง.ราชการ (บรรจุใหม่) สวท.มทร.ล้านนา ร่วมโครงการปฐมนิเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา และพนง.ราชการ (บรรจุใหม่) สวท.มทร.ล้านนา ร่วมโครงการปฐมนิเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 เมษายน 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ (บรรจุใหม่) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วม โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการบรรจุใหม่ (สายสนับสนุน) ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2556 ณ อัลไพล์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดอบรม นอกจากยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงความยินดีอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยกองบริหารงานบุคคล เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน โดยมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการรบรรจุใหม่(สายสนับสนุน) เข้าร่วมโครงการจำนวน 154 คน จากส่วนงานสำนักงานอธิการบดี และจาก มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา