โลโก้เว็บไซต์ ประชุมจัดทำหนังสือ “ราชมงคลล้านนา 8 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”ครั้งที่ 5 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมจัดทำหนังสือ “ราชมงคลล้านนา 8 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุม จัดทำหนังสือ “ราชมงคลล้านนา 8 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานตลอดระยะเวลา 8 ปีในการเป็นมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ นายณัฎฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด และ นายเวธณ์วิวัฒน์ เชื้อไทย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมจัดทำหนังสืือครั้งนี้  

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา