โลโก้เว็บไซต์ สรุปผลผลคะแนนสอบ Tell me more นักศึกษาใหม่ ปี 2556 เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปผลผลคะแนนสอบ Tell me more นักศึกษาใหม่ ปี 2556 เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 15 มิถุนายน 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สรุปผลผลคะแนนสอบ Tell me more 
นักศึกษาใหม่ ปี 2556 เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่
สอบวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,968 คน 

 

ที่มาข้อมูล : กลุ่มงานบริการและฝึกอบรม

ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา