โลโก้เว็บไซต์ 2013-06-15 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-06-15

สรุปผลผลคะแนนสอบ Tell me more นักศึกษาใหม่ ปี 2556 เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่
เสาร์ 15 มิถุนายน 2556 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สรุปผลผลคะแนนสอบ Tell me more  นักศึกษาใหม่ ปี 2556 เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่ สอบวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,968 คน  ที่มาข้อมูล : กลุ่มงานบริการและฝึกอบรม ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา