โลโก้เว็บไซต์ กสท โทรคมนาคม ฯ ปรับปรุไฟเบอร์ ส่งผล Internet ดอยสะเก็ดใช้งานไม่ได้ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กสท โทรคมนาคม ฯ ปรับปรุไฟเบอร์ ส่งผล Internet ดอยสะเก็ดใช้งานไม่ได้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ข่าวประกาศ....

                      ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 16/05/56 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) จะทำการปรับปรุง การวางแนวสายไฟเบอร์ ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด อาจส่งผลให้ พื้นที่ดังกล่าว ไม่สามารถ ใช้งานระบบ Internet ได้ 
 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ข่าวโดย RMUTL ARIT Servicer ดอยสะเก็ด




ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา