โลโก้เว็บไซต์ 2013-05-15 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-05-15

กสท โทรคมนาคม ฯ ปรับปรุไฟเบอร์ ส่งผล Internet ดอยสะเก็ดใช้งานไม่ได้
พุธ 15 พฤษภาคม 2556 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ....                       ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 16/05/56 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) จะทำการปรับปรุง การวางแนวสายไฟเบอร์ ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด อาจส่งผลให้ พื้นที่ดังกล่าว ไม่สามารถ ใช้งานระบบ Internet ได้    จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ข่าวโดย RMUTL ARIT Servicer ดอยสะเก็ด >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯส่วนกลาง ร่วมกับ ภาคพายัพฯ จัดสอบ Tell me more online นศ.ใหม่ 56
พุธ 15 พฤษภาคม 2556 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กองการศึกษา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการ สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (Tell Me More Online) สำหรับนักศึกษาใหม่ เขตพื้นที่ภาคพายัพ ประจำปีการศึกษา 2556 เป้าประสงค์ของการสอบครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงเกณฑ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา