โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดียให้บริการถ่ายวีดีโอแนะนำ ARIT RMUTL Service | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดียให้บริการถ่ายวีดีโอแนะนำ ARIT RMUTL Service

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้บริการถ่ายวีดีโอแนะนำกลุ่มงานระบบเครือข่าย (ARIT RMUTL Service ) เพื่อการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับภาระหน้าที่การงานของกลุ่มงานดังกล่าว  

ที่มาของข่าว: กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา