โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยาบริการฯ และเขตพื้นที่ ประชุมเตรียมความพร้อม ระบบห้องการเรียนการสอนทางไกล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยาบริการฯ และเขตพื้นที่ ประชุมเตรียมความพร้อม ระบบห้องการเรียนการสอนทางไกล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น4 นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงาน ระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเขตพื้นที่ น่าน ลำปาง และพิษณุโลก ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทางไกล ผ่านระบบ Conference 
 

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา