โลโก้เว็บไซต์ 2013-05-02 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-05-02

สวท.มทร.ล้านนา ร่วมกับ วิทยบริการฯ ภาคพายัพเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการปรับพื้นฐาน TMM Online
พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2556 / ข่าวอบรม/เสวนา

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดโครงการปรับพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ (TMM Online) ซึ่งจะดําเนินการ วันที่ 12 – 16 พฤษภาคม 2556 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จำนวน 1,800 คน เข้าร่วมโครงการ และทางสำนักวิทยบริการฯ ได้รับมอบหมายให้ดำ... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยาบริการฯ และเขตพื้นที่ ประชุมเตรียมความพร้อม ระบบห้องการเรียนการสอนทางไกล
พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2556 / ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น4 นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงาน ระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเขตพื้นที่ น่าน ลำปาง และพิษณุโลก ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทางไกล ผ่านระบบ Conference  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา