โลโก้เว็บไซต์ งานวิทยบริการฯ เขตพื้นที่เชียงราย เข้าร่วมอบรมการใช้ห้องปฏิบ้ติการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานวิทยบริการฯ เขตพื้นที่เชียงราย เข้าร่วมอบรมการใช้ห้องปฏิบ้ติการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตพื้นที่ เชียงราย เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ เชียงราย ระหว่างวันที่ 16 - 17 และ 20 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร รุจิระศักดิ์ ให้เกียรติ เป็นประธานเกิดการอบรมดังกล่าว มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ บรรยาย พร้อมสาธิตการใช้งาน จากบริษัท อินซิ้งค์เทคโนโลยี จำกัด เป้าประสงค์ของการอบรม เพื่อการเรียนรู้เดี่ยวกับการใช้งานครุภัณฑ์เกี่ยวกับ SmartBoard ,Smart Document ,Smart Respone ,Sanako ,Euro Talk


ที่มาข่าว/ภาพ : RMUTL ARIT Service สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา