โลโก้เว็บไซต์ 2013-05-17 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-05-17

งานวิทยบริการฯ เขตพื้นที่เชียงราย เข้าร่วมอบรมการใช้ห้องปฏิบ้ติการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2556 / ข่าวกิจกรรม

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตพื้นที่ เชียงราย เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ เชียงราย ระหว่างวันที่ 16 - 17 และ 20 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร รุจิระศักดิ์ ให้เกียรติ เป็นประธานเกิดการอบรมดังกล่าว มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ บรรยาย พร้อมสาธิตการใช้งาน จากบริษัท อินซิ้งค์เทคโนโลยี จำกัด เป้าประสงค์ของการอบรม เพื่อการเรียนรู้เดี่ยวกับการใช้งานครุ... >> อ่านต่อ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ล้านนา ลำปาง จัดอบรม SMARTTECH เพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และบุคลากร
ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2556 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการอบรมระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม สื่อการเรียนการสอน SMARTTECH เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยใช้ระยะเวลาการอบรม ตั้... >> อ่านต่อ


สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ มทร.ล้านนา จอมทอง จัดสอบ Tell me more online นศ.ใหม่
ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2556 / ข่าวกิจกรรม

มื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (Tell Me More Online) สำหรับนักศึกษาใหม่ เขตพื้นที่จอมทอง ประจำปีการศึกษา 2556 ในการสอบครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงเกณฑ์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และทางมหาวิทยาลัยจะได้นำผลการสอบดังกล่าวมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษของ นักศึกษาต่อไป ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย ส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา