โลโก้เว็บไซต์ สวท.มทร.ล้านนา ร่วมกับ วิทยบริการฯ ภาคพายัพเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการปรับพื้นฐาน TMM Online | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.มทร.ล้านนา ร่วมกับ วิทยบริการฯ ภาคพายัพเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการปรับพื้นฐาน TMM Online

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดโครงการปรับพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ (TMM Online) ซึ่งจะดําเนินการ วันที่ 12 – 16 พฤษภาคม 2556 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จำนวน 1,800 คน เข้าร่วมโครงการ และทางสำนักวิทยบริการฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จัดสอบปรับพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์(Tell Me More) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 255 สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงการดังกล่าวได้ที่ เบอร์ติดต่อภายใน 1624 หรือ  http://www.arit.rmutl.ac.th/tmm/tmmsite.html

 

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา