โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ มทร.ล้านนา จอมทอง จัดสอบ Tell me more online นศ.ใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ มทร.ล้านนา จอมทอง จัดสอบ Tell me more online นศ.ใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (Tell Me More Online) สำหรับนักศึกษาใหม่ เขตพื้นที่จอมทอง ประจำปีการศึกษา 2556 ในการสอบครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงเกณฑ์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และทางมหาวิทยาลัยจะได้นำผลการสอบดังกล่าวมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษของ นักศึกษาต่อไป

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา