โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เช้าวันนี้ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมกิจกรรม ทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ ลานบัว มทร.ล้านนา พระสงฆ์ 14 รูป จากวัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) รับบิณฑบาต  มีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

 

ภาพ/ข่าว :  ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์  กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ตกแต่งภาพ :  ชญานิน บัวสละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา