โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-27 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2018-12-27

นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย lnwshop”
พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

     วันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) บรรยายพิเศษ "การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย lnwshop" ในรายวิชา การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และ การจัดการธุรกิจออนไลน์ ให้กับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป้าประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เทคโ... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

     เช้าวันนี้ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมกิจกรรม ทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ ลานบัว มทร.ล้านนา พระสงฆ์ 14 รูป จากวัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) รับบิณฑบาต  มีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว   ภาพ/ข่าว :  ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์  กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา