โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร สวท.มทร.ล้านนา อบรมการใช้งานห้องปฏิบัติการนวัตกรรม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร สวท.มทร.ล้านนา อบรมการใช้งานห้องปฏิบัติการนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤษภาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นางสาวณหทัย เจริญเมือง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และพนักงานราชการ กลุ่มงานเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมอบรมการใช้งานระบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2556 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์แผนกวิชาภาษาตะวันตก จากเขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยมีวิทยากรบรรยาย พร้อมสาธิตการใช้งาน จาก บริษัท อินซิ้งค์เทคโนโลยี จำกัด เป้าประสงค์ของการอบรม เพื่อการเรียนรู้เดี่ยวกับการใช้งานครุภัณฑ์เกี่ยวกับ SmartBoard ,Smart Document ,Smart Respone ,Sanako ,Euro Talk


ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา