โลโก้เว็บไซต์ 2013-05-07 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-05-07

บุคลากร สวท.มทร.ล้านนา อบรมการใช้งานห้องปฏิบัติการนวัตกรรม
อังคาร 7 พฤษภาคม 2556 / ข่าวอบรม/เสวนา

นางสาวณหทัย เจริญเมือง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และพนักงานราชการ กลุ่มงานเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมอบรมการใช้งานระบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2556 ได้รับเกียรติจาก อา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา