โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ เขตพื้นที่น่าน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เตรียมรับ Tell Memore Online | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ เขตพื้นที่น่าน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เตรียมรับ Tell Memore Online

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤษภาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์อนันต์ มงคลเกียรติชัย รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน พร้อมบุคลากร งานวิทยบริการฯ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า,network เพื่อติดตั้งคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 ชุด ในโครงการ Tell Me More Onlline หรือ ภาษาอังกฤษออนไลน์ ณ ชั้น 2 กองการศึกษา เขตพื้นที่น่าน


ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย มทร.ล้านนา
ที่มาภาพ : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา น่าน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา