โลโก้เว็บไซต์ 2013-05-21 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-05-21

วิทยบริการฯ เขตพื้นที่น่าน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เตรียมรับ Tell Memore Online
อังคาร 21 พฤษภาคม 2556 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์อนันต์ มงคลเกียรติชัย รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน พร้อมบุคลากร งานวิทยบริการฯ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า,network เพื่อติดตั้งคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 ชุด ในโครงการ Tell Me More Onlline หรือ ภาษาอังกฤษออนไลน์ ณ ชั้น 2 กองการศึกษา เขตพื้นที่น่าน ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย มทร.ล้านนา ที่มาภาพ : งานวิทยบริกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา