โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯส่วนกลาง ร่วมกับ ภาคพายัพฯ จัดสอบ Tell me more online นศ.ใหม่ 56 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯส่วนกลาง ร่วมกับ ภาคพายัพฯ จัดสอบ Tell me more online นศ.ใหม่ 56

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กองการศึกษา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการ สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (Tell Me More Online) สำหรับนักศึกษาใหม่ เขตพื้นที่ภาคพายัพ ประจำปีการศึกษา 2556 เป้าประสงค์ของการสอบครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงเกณฑ์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และมหาวิทยาลัยจะได้นำผลการสอบดังกล่าวมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษของ นักศึกษาต่อไป  

 ARIT RMUTL Fanspage : https://www.facebook.com/pages/AritRmutl/251646048206194?fref=ts

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา