โลโก้เว็บไซต์ งานวิทยบริการฯ พื้นที่ลำปาง แนะนำ IT นศ.ใหม่ ปี

งานวิทยบริการฯ พื้นที่ลำปาง แนะนำ IT นศ.ใหม่ ปี" 56

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 มิถุายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง เปิดฝึกอบรมแนะนำวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้กับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ชั้น ๒ ห้องบรรยายรวม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยมี ผศ.นราวิชญ์ ความหมั่น หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรม มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 550 คน และจะมีการอบรมดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 8 มิถุายน 2556 

ที่มาภาพ : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตพื้นที่ลำปาง 
ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา