โลโก้เว็บไซต์ 2013-06-06 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-06-06

งานวิทยบริการฯ พื้นที่ลำปาง แนะนำ IT นศ.ใหม่ ปี" 56
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2556 / ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 2 มิถุายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง เปิดฝึกอบรมแนะนำวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้กับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ชั้น ๒ ห้องบรรยายรวม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยมี ผศ.นราวิชญ์ ความหมั่น หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา