โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานระบบสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมฯทักษะภาษาอังกฤษ แก่นักเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานระบบสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมฯทักษะภาษาอังกฤษ แก่นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 กรกฎาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จากศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ บรรยายเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และนำไปประยุกต์ใช้กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยใช้ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สวท.มทร.ล้านนา


ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 

https://www.facebook.com/pages/AritRmutl/251646048206194

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา