โลโก้เว็บไซต์ 2013-07-24 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-07-24

กลุ่มงานระบบสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมฯทักษะภาษาอังกฤษ แก่นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
พุธ 24 กรกฎาคม 2556 / ข่าวกิจกรรม

กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จากศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ บรรยายเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และนำไปประยุกต์ใช้กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สวท.มทร.ล้านนา ที่มาข่าว/... >> อ่านต่อ


รองผู้อำนวยการฯ IT มทร.ล้านนา ร่วมงาน WUNCA
พุธ 24 กรกฎาคม 2556 / ข่าวกิจกรรม

 เมื่อวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร กลุ่มงานทางด้านระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ " การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 27 " (Workshop on Uninet Network & Computer Application – WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละสองครั้งโดยสมาชิกของเครือข่าย UniNet จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา