โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการฯ บริหาร และสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ต้อนรับพนักงานใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการฯ บริหาร และสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ต้อนรับพนักงานใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทร.ล้านนา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ ฯ พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สวท.มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับพนักงานใหม่ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 8 อัตรา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผ่านระบบห้องประชุมทางไกล จาก 6 เขตพื้นที่ โดยบุคลากรทั้ง 8 อัตรา จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ส่วนงานของ วิทยบริการ ตามเขตพื้นที่ต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 แห่ง


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา