โลโก้เว็บไซต์ 2013-07-02 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-07-02

รองอธิการฯ บริหาร และสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ต้อนรับพนักงานใหม่
อังคาร 2 กรกฎาคม 2556 / ข่าวอบรม/เสวนา

มื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทร.ล้านนา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ ฯ พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สวท.มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับพนักงานใหม่ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 8 อัตรา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา