โลโก้เว็บไซต์ หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย แนะนำการใช้งาน Teleconference กศน.เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย แนะนำการใช้งาน Teleconference กศน.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย สวท.มทร.ล้านนา แนะนำและสาธิตวิธีการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการประชุมทางไกล (Teleconference) ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ เพื่อประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด จำนวน 940 คน การนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อำนวยความสะดวก แนะนำและสาธิตการใช้งานดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ 


ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา