โลโก้เว็บไซต์ 2013-07-10 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-07-10

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ และสสว. ประชุมร่วม สวท. หารือฯ ระบบนักศึกษาและหลักสูตร
พุธ 10 กรกฎาคม 2556 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับระบบนักศึกษาและหลักสูตร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและลดกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เน้นงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการปรึกษาหารือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อา... >> อ่านต่อ


หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย แนะนำการใช้งาน Teleconference กศน.เชียงใหม่
พุธ 10 กรกฎาคม 2556 / ข่าวอบรม/เสวนา

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย สวท.มทร.ล้านนา แนะนำและสาธิตวิธีการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการประชุมทางไกล (Teleconference) ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ เพื่อประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสัง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา