โลโก้เว็บไซต์ พาณิชยการเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ เชียงราย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พาณิชยการเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มกราคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 248 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่เชียงราย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการ โดยมีนายกฤษณะ เขื่อนเพชร และ นายณรงฤทธิ์ สมใจ เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการในหน่วยงาน อีกทั้งยังมีนักศึกษาจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ให้การตอนรับและเสนอแนะประสบการณ์จริง ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านการเรียนและการทำงานต่อไป 

ที่มาข่าว/ภาพ : สวท.มทร.ล้านนา พื้นที่เชียงราย
เผยแพร่ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา