โลโก้เว็บไซต์ 2015-01-30 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-01-30

พาณิชยการเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ เชียงราย
ศุกร์ 30 มกราคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่เชียงราย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการ โดยมีนายกฤษณะ เขื่อนเพชร และ นายณรงฤทธิ์ สมใจ เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให... >> อ่านต่อ


ช่างระบบสื่อสาร พื้นที่น่านฯ บริการห้องประชุม การมอบนโยบายฯ RMUTL 2020 อธิการบดีฯ มทร.ล
ศุกร์ 30 มกราคม 2558 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ช่างระบบสื่อสาร กลุ่มงานระบบเครือข่าย งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่น่าน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการควบคุมการใช้ห้องประชุมพุทธรักษาและการให้บริการทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อแถลงนโยบายวิสัยทัศน์การบริหารมหาวิทยาลัย RMUTL 2020 ของรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 56
ศุกร์ 30 มกราคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 – 2556 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา