โลโก้เว็บไซต์ หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย อบรมเน็ตเวิร์คเบื้องต้นฯและการควบคุมห้องปฏิบัติการนวัตกรรมฯ แก่ นักเทคโนฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย อบรมเน็ตเวิร์คเบื้องต้นฯและการควบคุมห้องปฏิบัติการนวัตกรรมฯ แก่ นักเทคโนฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 สิงหาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 79 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ผ่านมา นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงานระบบเครือข่าย บรรยายและอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คเบื้องต้น ให้แก่นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป้าประสงค์การอบรมฯดังกล่าว เพื่อนำไปประยุกต์กับใช้ปฏิบัติงาน ในด้านการเรียนการสอน และการควบคุมห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของ มหาวิทยาลัย ทั้ง 6 พื้นที่

ที่มาข่าว : กลุ่มงานระบบเครือข่าย ,กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

https://www.facebook.com/pages/AritRmutl/251www46048206194ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา