โลโก้เว็บไซต์ 2013-08-02 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-08-02

นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นักวิชาการคอมฯ อบรมการใช้งานเว็บไซต์ฯ แก่ นักเทคโนฯ
ศุกร์ 2 สิงหาคม 2556 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ผ่านมา นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบสารสนเทศ บรรยายและอบรมให้ความรู้ แก่นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานใน พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานระบบบริการต่างๆ ของสำนักวิทยฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกัน ที่สามารถแนะนำผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เช่น การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารง... >> อ่านต่อ


หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย อบรมเน็ตเวิร์คเบื้องต้นฯและการควบคุมห้องปฏิบัติการนวัตกรรมฯ แก่ นักเทคโนฯ
ศุกร์ 2 สิงหาคม 2556 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ผ่านมา นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงานระบบเครือข่าย บรรยายและอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คเบื้องต้น ให้แก่นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป้าประสงค์การอบรมฯดังกล่าว เพื่อนำไปประยุกต์กับใช้ปฏิบัติงาน ในด้านการเรียนการสอน และการควบคุมห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของ มหาวิทยาลัย ทั้ง 6... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา