โลโก้เว็บไซต์ นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นักวิชาการคอมฯ อบรมการใช้งานเว็บไซต์ฯ แก่ นักเทคโนฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นักวิชาการคอมฯ อบรมการใช้งานเว็บไซต์ฯ แก่ นักเทคโนฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 สิงหาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ผ่านมา นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบสารสนเทศ บรรยายและอบรมให้ความรู้ แก่นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานใน พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานระบบบริการต่างๆ ของสำนักวิทยฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกัน ที่สามารถแนะนำผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เช่น การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ระบบงานบุคลากร เพื่อเก็บข้อมูลการทำงานของตนเองภายในระบบ เพื่อนำไปใช้งานต่อยององค์ความรู้ต่อไป

ที่มาข่าว : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ ,กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาภาพ : กลุ่มสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา

https://www.facebook.com/pages/AritRmutl/251646048206194?ref=hlออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา