โลโก้เว็บไซต์ นายวัชรินทร์ ช่างเทคนิค งานระบบเครือข่ายฯ ลำปาง รับโล่ “ คนดีศรีราชมงคล งานสถาปนา มหาวิทยาลัย ฯ ปี ๕๗ ” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวัชรินทร์ ช่างเทคนิค งานระบบเครือข่ายฯ ลำปาง รับโล่ “ คนดีศรีราชมงคล งานสถาปนา มหาวิทยาลัย ฯ ปี ๕๗ ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มกราคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นายวัชรินทร์ สิทธิตัน ช่างเทคนิค(งานระบบเครือข่าย) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่ลำปาง เข้ารับโล่ คนดีศรีราชมงคล (เชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประเภท เจ้าหน้าที่ เนื่องในงานพิธีวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ ปีที่ 9 ด้วยในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนามหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร นักศึกษาได้ระลึกถึงและตระหนักถึงความสำคัญของวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยทุกปี มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลากรผู้มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าและบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัล เพชรราชมงคล จำนวน 14 ท่าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีผลดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรต่อไป ประกอบไปด้วย. พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพุทธมนต์ คณะผู้บริหารถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้นการแสดงธรรมบรรยาย เรื่อง “ธรรมะสร้างสุข” โดยพระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสํวโร) และประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากนั้นประธานในพิธีได้มอบรางวัล “เพชรราชมงคล” “คนดีศรีราชมงคล”แก่บุคคลากรที่ได้รับคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 66 คน การนี้ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอชื่นชม และแสดงความยินดี คุณวัชรินทร์ สิทธิตัน กับรางวัลที่ได้รับดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้


ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 

ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ,กองประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/pages/AritRmutl/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา