โลโก้เว็บไซต์ 2014-01-20 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2014-01-20

นายวัชรินทร์ ช่างเทคนิค งานระบบเครือข่ายฯ ลำปาง รับโล่ “ คนดีศรีราชมงคล งานสถาปนา มหาวิทยาลัย ฯ ปี ๕๗ ”
จันทร์ 20 มกราคม 2557 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นายวัชรินทร์ สิทธิตัน ช่างเทคนิค(งานระบบเครือข่าย) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่ลำปาง เข้ารับโล่ คนดีศรีราชมงคล (เชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประเภท เจ้าหน้าที่ เนื่องในงานพิธีวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ ปีที่ 9 ด้วยในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนามหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา