โลโก้เว็บไซต์ รองฯ ผอ.ไอที มทร.ล้านนา รับมอบเครื่องเซิฟร์เวอร์เดล จาก ผอ.ด้านธุรกิจ บริษัทโมวาซี่เทคโนโลยี จำกัด | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองฯ ผอ.ไอที มทร.ล้านนา รับมอบเครื่องเซิฟร์เวอร์เดล จาก ผอ.ด้านธุรกิจ บริษัทโมวาซี่เทคโนโลยี จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 ตุลาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ และบุคลากร งานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องเซิฟร์เวอร์เดล อุปกรณ์เน็ตเวิร์คสวิทช์ซีสโก้ และอุปกรณ์ไวเลส จาก Mr.Darry W. Crist ผู้อำนวยการด้านธุรกิจ บริษัทโมวาซี่เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัตินักศึกษาต่อไป 
ที่มาภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา