โลโก้เว็บไซต์ 2014-10-08 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2014-10-08

รองฯ ผอ.ไอที มทร.ล้านนา รับมอบเครื่องเซิฟร์เวอร์เดล จาก ผอ.ด้านธุรกิจ บริษัทโมวาซี่เทคโนโลยี จำกัด
พุธ 8 ตุลาคม 2557 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ และบุคลากร งานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องเซิฟร์เวอร์เดล อุปกรณ์เน็ตเวิร์คสวิทช์ซีสโก้ และอุปกรณ์ไวเลส จาก Mr.Darry W. Crist ผู้อำนวยการด้านธุรกิจ บริษัทโมวาซี่เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะได้นำไปใช้ในการจ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา