โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น...แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับร่าง) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น...แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับร่าง) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 ตุลาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับร่าง) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ที่นี่http://itplan.rmutl.ac.th (หรือ คลิกที่ Banner ด้านบน)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา