โลโก้เว็บไซต์ 2014-10-09 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2014-10-09

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น...แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับร่าง) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 9 ตุลาคม 2557 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น...แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับร่าง) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ที่นี่http://itplan.rmutl.ac.th (หรือ คลิกที่ Banner ด้านบน) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา