โลโก้เว็บไซต์ รองฯ ผอ.งานสารสนเทศ มทร.ล้านนา ประชุมกลุ่มงานฯ เกี่ยวกับแผนฯ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองฯ ผอ.งานสารสนเทศ มทร.ล้านนา ประชุมกลุ่มงานฯ เกี่ยวกับแผนฯ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 ตุลาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวานนี้ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์อนันต์ ทับเกิด รองผู้อำนวยการ และบุคลากร กลุ่มงานระบบสารสนเทศ ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร และระบบในการติดตามผลการดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร โดยเป้าประสงค์การประชุมดังกล่าวเพื่อให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับความต้องการใช้งานด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาข่าว : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา