โลโก้เว็บไซต์ 2014-10-10 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2014-10-10

งานเครือข่ายและงานสารสนเทศ ประชุมร่วมฯ แนวทางพัฒนา Website มทร.ล้านนา
ศุกร์ 10 ตุลาคม 2557 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวานนี้ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย และบุคลากร กลุ่มงานระบบสารสนเทศ ประชุมร่วม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา Website ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการประมวลผล ในการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากการปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 3 ... >> อ่านต่อ


รองฯ ผอ.งานสารสนเทศ มทร.ล้านนา ประชุมกลุ่มงานฯ เกี่ยวกับแผนฯ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร
ศุกร์ 10 ตุลาคม 2557 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวานนี้ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์อนันต์ ทับเกิด รองผู้อำนวยการ และบุคลากร กลุ่มงานระบบสารสนเทศ ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร และระบบในการติดตามผลการดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร โดยเป้าประสงค์การประชุมดังกล่าวเพื่อให้เกิดการใช้งานที่มีประส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา