โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมฯกระทงใหญ่ ยี่เป็งเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๗ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมฯกระทงใหญ่ ยี่เป็งเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๗

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 พฤศจิกายน 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 260 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมการประกวดกระทงใหญ่ในงานยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา การนี้ อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมขบวนฯดังกล่าวด้วย ริ้วขบวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี ๒๕๕๗ ได้แนวความคิดมาจากการกวนเกษียรสมุทรภายใต้ชื่อของริ้วขบวน "อนันตนาคา อสุราเทวา เกษียรสมุทร" ขบวนแห่กระทงใหญ่ได้เริ่มตั้งขบวนบริเวณประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เคลื่อนขบวนมาตามถนนท่าแพผ่านพุทธสถาน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนไปรษณีย์ ผ่านโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์และสิ้นสุดขบวนที่ด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มอบงรางวัลการประกวดขบวนกระทงประเภทสวยงาม ดังนี้ กลุ่ม ๑ รางวัลที่ ๑ ได้แก่กระทงของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รางวัลที่ ๒ กระทงจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รางวัลที่ ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่วนรางวัลประเภทสวยงาม กลุ่ม ๒ ชนะเลิศที่ ๑ ได้แก่กระทงของกลุ่มสตรีแม่บ้านแม่แก้ดหลวง อ.สันทราย รางวัลที่ ๒ กลุ่มอนุรักษ์ราชาวดี และรางวัลที่ ๓ การศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ที่มาข่าว : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา 
ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา