โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับนักเทคโนฯ สวท.มทร.ล ที่ได้รับ ICDL Profile Certificate | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดี กับนักเทคโนฯ สวท.มทร.ล ที่ได้รับ ICDL Profile Certificate

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 ตุลาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 248 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามยุทธศาสตร์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และผ่านการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน ICDL พร้อมวุฒิบัตร นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ได้ทำการทดสอบมาตรฐานความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล โดยผ่านการทดสอบกันอย่างถ้วนหน้า ทางสำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา จึงขอแสดงความยินดีและชื่นชม ในความสามารถของบุคลากร ซึ่งสามารถเป็นนต้นแบบที่ดี สำหรับการเป็นผู้ดูแลระบบฯดังกล่าว เพื่อเพิ่มเติมและต่อยอดองค์ความรู้ แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯต่อไป

ที่มาภาพ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา