โลโก้เว็บไซต์ 2014-10-30 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2014-10-30

ขอแสดงความยินดี กับนักเทคโนฯ สวท.มทร.ล ที่ได้รับ ICDL Profile Certificate
พฤหัสบดี 30 ตุลาคม 2557 / ข่าวกิจกรรม

ตามยุทธศาสตร์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และผ่านการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน ICDL พร้อมวุฒิบัตร นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ได้ทำการทดสอบมาตรฐานความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล โดยผ่านการทดสอบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา