โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด สวท.มทร.ล ร่วมพิธีเปิดงาน Smart Smile Library@2014 ม.แม่โจ้ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด สวท.มทร.ล ร่วมพิธีเปิดงาน Smart Smile Library@2014 ม.แม่โจ้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 พฤศจิกายน 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 477 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ตัวแทนบรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมโครงการ Smart Smile Library@2014 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ Talk Show : นักอ่านพบนักเขียน นิทรรศการบริการห้องสมุด การแข่งขันการสืบค้นข้อมูล (Ipac Rally) และการจำหน่ายหนังสือ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย 
ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานห้องสมุด สวท.มทร.ล้านนา 
ผู้เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา